21 april, 2018

IT SERVICE MANAGEMENT

För att målsättningen att leverera rätt tjänster enligt avtalade servicenivåer skall uppnås, måste kontinuerliga förbättringar av processer, organisation och teknik genomföras. Man måste kunna hantera hela livscykeln i ett tjänsteorienterat förhållningssätt till IT & verksamhet. För oss är en av nycklarna ServiceNow.