21 april, 2018

IT Service Managemet

För att målsättningen att leverera rätt tjänster enligt avtalade servicenivåer skall uppnås, måste kontinuerliga förbättringar av processer, organisation och teknik genomföras. Man måste kunna hantera hela livscykeln i ett tjänsteorienterat förhållningssätt till IT & verksamhet.

Vi kan erbjuda kunskap och implementera/utveckla såväl processer som som verktyg för process-och verksamhetsstyrning.

För oss är en av nycklarna ServiceNow.

Fredrik Jacbsson, Springstep
fredrik.jacobsson@verano.se