21 april, 2018

PROJEKT- & KRAVLEDNING

Att genomföra en förflyttning med modifierade processer, ändrade arbetsrutiner nya stödsystem kräver ett metodiskt tillvägagångssätt. Våra projektledare är vana att leda, entusiasmera och driva på för att i tid nå uppsatta mål i komplexa projekt. Vi tar gärna stafettpinnen och blir er projektledare, teamansvarig eller mentor.