21 april, 2018

Quality Ahead

Som man ropar får man svar! Vi tänker ”Quality ahead” och vi identifierar, beskriver, dokumenterar samt prioriterar krav med affärsnyttan i fokus. Vi är vana att arbeta med organisation, medarbetare och externa parter. Hög kvalitet är frukten av ett systematiskt arbete. Vi erbjuder spetskompetens inom test, testledning och testdesign.