fbpx
21 april, 2018

IT Service Management

Verano SpringStep har nu gått samman med The Cloud People Global och detta erbjudande finner du numera på följande adress:
https://www.thecloudpeople.com/sv/

Vi har högst samlad erfarenhet och kompetens av ServiceNow på vår marknad. Vi har gedigen erfarenhet av att stödja och leda en organisation hela vägen från process till reell affärsnytta via systemstöd.

För att målsättningen att leverera rätt tjänster enligt avtalade servicenivåer skall uppnås, måste kontinuerliga förbättringar av processer, organisation och teknik genomföras. Man måste kunna hantera hela livscykeln i ett tjänsteorienterat förhållningssätt till IT & verksamhet.

Vi kan erbjuda kunskap och implementera/utveckla såväl processer som verktyg för process-och verksamhetsstyrning.

På Verano har vi gedigen kunskap och erfarenhet från såväl process- som verktygsutveckling och vi förstår vikten av ändamålsenliga processer och verktyg för att uppnå önskade effekter i organisationen.