fbpx
21 april, 2018

Krav & Testledning

Vi på Verano är ett stort team som brinner för kvalitetssäkring. Vi hjälper företag med att planera, prioritera samt utforma kvalitetssäkringsarbetet med kravställning och testaktivister hela vägen till leverans.

Krav

Vi på Verano har erfarna kravanalytiker för att säkerställa bra kvalitet på krav för er produkt. Vi skapar relationer och planerar och leder arbetet metodiskt genom workshops och andra samarbetsformer tillsammans med medarbetare från era verksamhetsområden och IT.
Vi anpassar vårt arbetssätt till ert behov från behovsanalys med effektmål och övergripande krav till detaljerade krav för utvecklingsteamet. Vi anpassar kraven utifrån sammanhanget från textdokument, user-stories, processbeskrivningar till grafiska bilder och konceptuella modeller.
Tydligt formulerade och lättillgängliga krav är en förutsättning för att bygga system som tillgodoser bra produkter och verksamhetens behov.

Test

Vi har ett helhetsperspektiv i lösningar och arbetar med testplanering, analys, design och implementering av tester, exekvering av manuella eller automatiska tester och rapportering. En viktig aspekt gällande våra testaktiviteter är att kontrollera om systemet kommer att uppfylla behoven hos användare och utvärdera kvalitet.
Våra testare arbetar nära krav och systemarkitekter för att identifiera tester i ett tidigt skede och hjälpa till att förebygga fel så tidigt som möjligt.

Vi hjälper er med att

  • Skapa testplaner som innefattar teststrateger, releaseplanering och dokumentering av testprocessen genom strukturerad och erfaren testledning
  • Hitta rätta effektiva verktyget för teknisk testning och testautomatisering
  • Skapa rätt mindset och verktyg för att utvärdera, analysera och loggföra test
  • Skapa och testa testmiljöer och testdata
  • Genomföra E2E tester i stora och komplexa miljöer
  • Genomföra integrationstester mellan moduler och system
  • Genomföra automatiserade och manuella Api tester
  • Genomföra strukturerad och preciserad Exploratory tester då vi har bred och mångårig kompentens av olika typer av system
  • Genomföra eller utforma acceptanstester