fbpx
21 april, 2018

Projektledning

Vi har gedigen erfarenhet av projekt- och kravledning för att stödja och leda en organisation hela vägen från idé till reell affärsnytta.

Att genomföra en verklig förflyttning eller förändring kräver ett metodiskt tillvägagångssätt med modifierade processer, ändrade arbetsrutiner, nya stödsystem och förändringsledning. För att åstadkomma en lyckad förändring är det viktigt att hantera alla dessa delar. Via Verano ges tillgång till ett omfattande nätverk av kompetens och kunskap inom dessa områden. När det krävs ett tydligt ledarskap tar vi gärna taktpinnen och blir er projektledare, kravledare, förstudieledare, produktägare, förvaltningsledare, teamansvarig, linjechef eller mentor.

Konsulter rustade med erfarenhet och kompetens och rätt personligheter är grunden. Veranos konsulter erbjuder detta och vi har även förmågan att lyssna och ta in er unika organisations behov och anpassa vårt ledarskap, våra metoder och processer. För detta krävs erfarenhet och trygga prestigelösa personer. Vi är seniora ledare med utbildning i ledarskap och metoder för att driva projekt. Vi är lyhörda, ödmjuka och vi förstår vikten av kommunikation. Vi är vana vid att leda, entusiasmera och driva på för att i tid nå uppsatta mål i komplexa projekt.

Vi har omfattande erfarenhet från Detaljhandel, Bank & Finans, Försäkring, Publik Sektor samt telekom/IT.

Vi hjälper er med

Förstudie Förvaltningsledning Projektledning Workshopledning
Förändringsledning Affärsutveckling Interimsledarskap Releaseprojektledning
Produktägarskap Systemansvar Teamansvarig Verksamhetsutveckling
Systemutveckling Upphandling/Inköp Coachning Kravledning
Metodstöd Kravanalys Projektstyrning m.m.