fbpx
1 november, 2019

Våra värderingar

Frihet

Vi tror inte på detaljstyrning utan vi tror på individer som odlar ett starkt självstyre som går i linje med Veranos värderingar. 
Vi tar vara på varandras olikheter genom att ge varandra utrymme för att fritt uttrycka drömmar, tankar, känslor och färdigheter. Du sätter dina egna gränser.

Värme

Hos Veranofamiljen finner du alltid det stöd du behöver.
Verano betyder sommar på spanska och därför är det viktigt att allt vi säger och gör ska utstråla värme.

Engagemang

Vi utmanar oss att bidra för våra kunders framgång genom att vara uppdaterade och addera värde. Engagemang för varandra, i bolaget och för våra kunder.
Med ett brinnande engagemang för IT-branschen testar vi ständigt nya vägar och nya lösningar.

Flexibilitet

Vi håller oss relevanta på marknaden genom att flexibelt anpassa oss till en värld som är i ständig förändring.

Prestigelöshet

Vi är alla lika viktiga för Veranos framtida utveckling.
Vi hjälper och utmanar varandra genom coachning och stöttning. Det är en självklarhet att be om hjälp om man har fastnat och det är självklart att vi agerar bollplank åt varandra.
Vi delar våra framgångar och misstag med varandra och våra kunder.